widows for widows merk
0
0.00 0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.

Proclaimer En Privacy Statement

Widows For Widows BV

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens

Widows for Widows BV is een service platform voor weduwen.

Als ervaringsdeskundigen willen wij weduwen ondersteunen in een tijd waarin alles onder je wegvalt. We bieden een warm bad met Widow Anonymous, onze workshops en events. We inventariseren met jou welke behoefte tot ondersteuning je hebt in Praktische & Juridische zin of op het gebied van Geestelijke & Lichamelijk welzijn. Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden bij het zoeken naar Financiële & Economische onafhankelijkheid  en organiseren we activiteiten op het gebied van Leisure & Pleasure. We zijn een Sisterhood en zitten niet alleen zielig op de bank. We willen met elkaar leren, actie nemen en weer het heft in handen krijgen. Daarnaast mag er ook (weer) wat plezier in het leven worden gebracht.

Wat wij beloven

Proclaimer

 • Keuzevrijheid
  Bij ons staat dienstbaarheid centraal. Daarom kies je zelf voor de wijze waarop je contact met ons maakt – online, telefoon of bezoek aan onze vestiging – en wij staan voor je klaar. En als je gebruik wilt maken van onze diensten, bereiden wij alles voor, maar je hebt steeds de vrijheid om er gebruik van te maken, of niet.
 • Begrijpelijke voorzieningen
  We zijn geen juristen, maar stellen mensen centraal. Daarom spreken we in begrijpelijke taal en leggen we alles liever nog een keer uit dan dat we je met lege handen laten staan. Zo weet je altijd waar je voor kiest en hoe wij je willen behandelen.
 • Persoonlijke informatie
  Als je gebruik maakt van onze diensten, heb je altijd recht op juiste, volledige en actuele informatie, die we je meteen verstrekken als jij erom vraagt, maar die we periodiek altijd aan je zullen doen toekomen.
 • Transparantie
  We kunnen elkaar alleen kennen door open te zijn. Daarom omarmt Widows for Widows – en met haar de preferred suppliers – in volledige openheid en staan we open voor elk commentaar.
 • Ontvankelijkheid
  Klachten of meldingen kun je te allen tijde op eenvoudige wijze bij ons kwijt en we zorgen voor een snelle respons en behandeling van hetgeen wordt gemeld.
 • Verantwoordelijk beheer
  Wie samenwerkt met Widows for Widows of één van haar preferred suppliers, kan onze prestaties met andere instanties vergelijken, controleren en beoordelen. Widows for Widows stelt de daarvoor benodigde informatie actief beschikbaar.
 • Persoonlijke aandacht
  Leden van Widows for Widows hebben en verdienen onvoorwaardelijke persoonlijke aandacht, begeleiding en hosting, waarvoor Widows for Widows op een persoonlijke manier zorgdraagt.

Privacy Statement

Widows4Widows, gevestigd aan Herengracht 237A, 1016 BH te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.widows4widows.com
Herengracht 237A – 1016BH Amsterdam
0653 494 213
Marianne Heemskerk is de Functionaris Gegevensbescherming van Widows for Widows. Zij is te bereiken via marianne@widows4widows.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Widows for Widows verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, intake vragenlijst in te vullen, in correspondentie en telefonisch. Deze informatie heeft betrekking op je (overleden) partner, afhandeling van de erfenis, gebieden waar je problemen ervaart of zorgen over hebt, services die je graag zou willen afnemen etc.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Widows for Widows verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

– Gezondheid, indien van toepassing bij behoefte aan ondersteuning voor geestelijk welzijn, rouwbegeleiding etc.
– Afhandeling erfenis

Widows for Widows zal geen bijzondere gegevens verzamelen of vastleggen zoals gegevens met betrekking to politieke opvattingen of godsdienstige overtuiging.

Widows for Widows verzamelt foto’s genomen tijdens evenementen en congressen. Deze foto’s kunnen via social media en op de website worden gedeeld. Vooraf vragen wij expliciet toestemming tot het plaatsen van foto’s.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Widows for Widows verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

– Om onze diensten beter aan te kunnen laten sluiten op jouw behoeften.

– Uitvoering van overeenkomsten die Widows for Widows aangaat en voor het aangaan van lidmaatschappen conform de statutaire doelstelling.

– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Soms is het verwerken van persoonsgegevens verplicht vanwege wettelijke bepalingen.

– Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang: om onze doelstelling te bereiken en om onze leden te informeren over activiteiten van Widows for Widows en om met leden te communiceren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Widows for Widows neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Widows for Widows) tussen zit. Widows for Widows gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Via vragenlijsten en intake formulieren krijgen wij een beeld van onze leden en klanten om zodoende onze diensten en services beter op de behoeftes af te kunnen stemmen. Onze leden bepalen uiteindelijk wat wij aanbieden. Widows for Widows kan middels deze informatie ook bepalen waar individuele behoeftes liggen en waar collectieve behoeftes liggen. Dit zal het aanbod beïnvloeden.

Widows for Widows werkt met Banster om de gegevens van de klanten te verwerken. Dit is een veilige en vertrouwde omgeving voor deze data. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Widows for Widows bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens (beschikbaar middels intake vragenlijst)Tot einde lidmaatschap of zoveel langer als noodzakelijk is (teneinde de services de optimaliseren)
PersonaliaTot einde lidmaatschap of zoveel langer als nodig is – teneinde de services te optimaliseren
AdresTot einde lidmaatschap of zoveel langer als nodig is – teneinde de services te optimaliseren

Delen van persoonsgegevens met derden

Widows for Widows verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Widows for Widows blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Widows for Widows gebruikt  alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Widows for Widows en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar office@widows4widows.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Widows for Widows wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Widows for Widows neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via office@widows4widows.com

Widows forWidows heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Widows for Widows werkt onder meer waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Widows for Widows draagt zorg voor de bescherming van haar ledendatabank.

Zo werken we met wachtwoorden en inloggegevens.

Voor fysieke stukken heeft Widows for Widows als richtlijn dat we deze zo bewaren dat onbevoegde derden hier geen toegang tot hebben of zich makkelijk toegang kunnen verschaffen.

Widows for Widows draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van privé computers van leden waarop persoonsgegevens van Widows for Widows leden kunnen voorkomen of waarop informatie van Widows for Widows wordt ontvangen.

Een groeiend en gepassioneerd team

Widows for Widows heeft een warme en open bedrijfscultuur, die we koesteren. Want alleen in zo’n cultuur kan je je veilig voelen om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen, terwijl we ook van je verwachten dat je committed en resultaatgericht bent.

Want niet voor niets hanteren we samen de stelling, dat als dingen beter kúnnen, ze ook beter móeten. Als je daar ook bij wilt horen, neem dan gerust contact met ons op!

Contact

Widows for Widows staat te allen tijde open voor iedereen die met ons wil samenwerken, bij ons wil werken en natuurlijk voor hen die belangstelling hebben voor onze service formules. Neem contact met ons op. We zorgen ervoor dat we snel reageren.

Blijf op de hoogte van events, nieuws, voordeelacties en partnerdeals. 

widows for widows merk
Je partner overlijdt, hoe ga jij verder? Via contact met lotgenoten en in samenwerking met onze partners, bieden wij een luisterend oor en helpen wij problemen aan te pakken.

Gegevens

Widows for Widows B.V.
Herengracht 237 A
1016 BH Amsterdam
The Netherlands

NL67RABO0366729950
VAT No.: 8622.94.034.B.01
KvK: 81985746

Copyright ©2024 Widows for Widows B.V., all rights reserved. | Powered by Customerscope
menuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram